همکاری با ما
عنوان شغل رشته تحصیلی سابقه کار
کارشناس پشتیبانی کامپیوتر - صنایع - حسابداری - ریاضی کاربردی - IT حداقل 2 سال
کارشناس استقرار سیستم صنایع - MBA - IT - کامپیوتر حداقل 2 سال
کارشناس تحلیل صنایع - کامپیوتر - MBA حداقل 2 سال
طراح و برنامه نویس .Net کامپیوتر - IT - ریاضی کاربردی حداقل 2 سال
کارشناس آموزش کامپیوتر - IT - تکنولوژی آموزشی مدیریت اجرایی - مدیریت بازرگانی حداقل 2 سال
کارشناس تست کامپیوتر - IT - صنایع - حسابداری حداقل 2 سال
کارشناس مالی حسابداری حداقل 2 سال
کارشناس فروش مدیریت بازرگانی - IT - کامپیوتر حداقل 2 سال
لطفا رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل job@varasystem.com ارسال نمایید.