هوش تجاری (Business Intelligence)
هوش تجاری، هوش سازمانی کسب و کار هوشمند (BI) شامل نرم‌ افزارهاي كاربردي، مدل‌هاي كسب و كار و الگوهايي است كه به انواع شركت‌ها و سازمان‌ها كمك مي‌كند، تا داده‌هاي پراكنده و گاها جزیره ای موجود را به اطلاعاتي كارگشا، قابل فهم، قابل تبادل جهت اشتراك گذاری ميان مديران و قابل ذخيره شدن براي تصميم‌سازي‌هاي بعدي تبديل گردد و با توجه به الگو و روشهای استاندارد کسب و کار مربوطه با اخطار و یاد آوریهای به موقع مانع بروز خطاهای انسانی شده و تهدیدات و فرصتها را قبل از فرصت سوزی به مدیران اطلاع رسانی مینماید.