خدمات مشاوره مدیریت
 • اصلاح ساختار مدیریت پروژه در شرکتها
 • برقراری مهندسی ارزش
 • مشاوره در زمینه طراحی استراتژی های تجارت الکترونیک
 • اصلاح ساختار سازمانی
 • برنامه ريزي استراتژيك و پياده سازي كارت امتيازي متوازن BSC
 • برقراری استانداردها
 • مشاوره بازاریابی
 • آموزش بازاریابی
 • مشاوره طرح کسب و کار تجاری Bussiness Plan
 • مشاوره طرح بازاریابی تجاری Marketing Plan
 • مشاوره برندینگ
 • آموزش مدیریت برند
 • آموزش برند سازی
 • مشاوره برندینگ فردی Personal Branding
 • مشاوره تعیین ارزش برند
 • آموزش ارزش گذاری برند
 • مشاوره فروش
 • آموزش تکنیک های فروش حرفه ای
 • مشاوره مهندسی فروش
 • مشاوره و آموزش خدمت به مشتری Customer Service
 • مشاوره مدیریت خلاقیت و نوآوری
 • آموزش تکنیک های خلاقیت
 • مشاوره منابع انسانی
 • آموزش مدیریت منابع انسانی
 • مشاوره و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • مشاوره مدیریت ریسک و اداره عدم قطعیت
 • آموزش اصول و فنون و تکنیک های مذاکره
 • مشاوره مالی و بودجه بندی
 • مشاوره و آموزش مدیریت استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن و شاخص عملکرد فردی ، سازمانی
 • مشاوره سرمایه گذاری در آسیا و اروپا