نرم افزار کنترل تردد ورا سیستم

سیستم مدیریت پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را از گیت خودرو ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و.... فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها ، تردد افراد را بصورت لحظه ای و همزمان در اختیار مدیران قرار دهد در پارکینگهای عمومی انجام کلیه محاسبات ریالی جهت ورود و خروج و میزان توقف خودرو توسط سامانه راهبند وگیت راهبند کنترل شده و امکان نظارت تصویری جهت تطبیق خودروهای ورودی و خروجی فراهم شده است .

زیر سیستم ها

سیستم کنترل تردد امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را از گیت خودرو ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و.... فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها ، تردد افراد را بصورت لحظه ای و همزمان در اختیار مدیران قرار دهد در پارکینگهای عمومی انجام کلیه محاسبات ریالی جهت ورود و خروج و میزان توقف خودرو توسط سامانه راهبند وگیت راهبند کنترل شده و امکان نظارت تصویری جهت تطبیق خودروهای ورودی و خروجی فراهم شده است .

 • امکان تعریف جدول مالیات حقوق و عیدی
 • امکان تعریف پارامترهای متغیر سالانه بر حسب قوانین اداره کار
 • امکان تعریف چندین وام
 • امکان تعریف چندین مساعده
 • امکان تعریف کارکرد ماهانه برای کارمندان بصورت دستی و دریافت از دستگاه حضور غیاب
 • امکان فعال سازی کنترل تردد به کمک RFID و ثبت اتوماتیک ورود و خروج کارکنان بدون نیاز به دستگاه خاص
 • امکان تعاریف عوامل کاهنده و افزاینده
 • امکان اتصال به دستگاه حضور و غیاب و محاسبات مکانیزه حقوق و صدور سند مربوطه
 • چاپ و گزارش لیست حقوق
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • محاسبه عیدی و پاداش
 • گزارش بیمه
 • گزارش عیدی و پاداش
 • گزارش خالص پرداخت حقوق
 • گزارش فیش حقوق
 • گزارشات مقایسه ای ماهانه و سالانه
 • گزارشات مانده مرخصی
 • گزارشات مانده وام
 • گزارشات صورت وضعیت کارکنان
 • امکان ارسال فیش از طریق ایمیل و اس.ام.اس
و موارد درخواستی به سفارش سازمان شما.....
 • صدور اتوماتیک اسناد در سیستم های مرتبط
 • جامع و یکپارچکی سیستم ها
 • قابلیت ارتباط و ارتقا به تمامی نسخه های تحت وب و ویندوز
 • ایجاد سازمان بدون کاغذ
 • قیمت مناسب محصول
 • قابلیت تغییر و سفارشی سازی مختص سازمانها
 • کاهش نیروی انسانی سازمانها
 • کاهش هزینه های مالی
 • کاهش هزینه های پشتیبانی

امروزه در اغلب سازمانها ورود و خروج نیروی انسانی توسط دستگاههای پیشرفته از جمله تکنولوژی RFID حضور و غیاب انجام میپذیرد این عمل موجب شده است تا اطلاعات این دستگاهها به سیستم حقوق و دستمزد فراخوانی شده و در کوتاهترین زمان ممکن عملیات پیچیده محاسبات حقوق و دستمزد سازمان به آسانی و سادگی امکان پذیرشده و از بروز خطای های انسانی در محاسبات ورود و خروج جلوگیری بعمل آمده و افزایش رضایت افراد درون سازمانی را موجب شده است.

 • امکان تعریف جدول مالیات حقوق و عیدی
 • امکان تعریف پارامترهای متغیر سالانه بر حسب قوانین اداره کار
 • امکان تعریف چندین وام
 • امکان تعریف چندین مساعده
 • امکان تعریف کارکرد ماهانه برای کارمندان بصورت دستی و دریافت از دستگاه حضور غیاب
 • امکان فعال سازی کنترل تردد به کمک RFID و ثبت اتوماتیک ورود و خروج کارکنان بدون نیاز به دستگاه خاص
 • امکان تعاریف عوامل کاهنده و افزاینده
 • امکان اتصال به دستگاه حضور و غیاب و محاسبات مکانیزه حقوق و صدور سند مربوطه
 • چاپ و گزارش لیست حقوق
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • محاسبه عیدی و پاداش
 • گزارش بیمه
 • گزارش عیدی و پاداش
 • گزارش خالص پرداخت حقوق
 • گزارش فیش حقوق
 • گزارشات مقایسه ای ماهانه و سالانه
 • گزارشات مانده مرخصی
 • گزارشات مانده وام
 • گزارشات صورت وضعیت کارکنان
 • امکان ارسال فیش از طریق ایمیل و اس.ام.اس
و موارد درخواستی به سفارش سازمان شما.....
 • صدور اتوماتیک اسناد در سیستم های مرتبط
 • جامع و یکپارچکی سیستم ها
 • قابلیت ارتباط و ارتقا به تمامی نسخه های تحت وب و ویندوز
 • ایجاد سازمان بدون کاغذ
 • قیمت مناسب محصول
 • قابلیت تغییر و سفارشی سازی مختص سازمانها
 • کاهش نیروی انسانی سازمانها
 • کاهش هزینه های مالی
 • کاهش هزینه های پشتیبانی